Obsługa informatyczna firm, integracja systemów informatycznych

ESET rozwiązania antywirusowe dla firm

Dzięki ponad dwudziestoletniemu doświadczeniu na rynku oprogramowania antywirusowego ESET zapewnia Ci:

 • Skuteczne wykrywanie zagrożeń – Dzięki technologii ThreatSense, która łączy metody wykrywania zagrożeń na podstawie sygnatur z zaawansowaną analizą heurystyczną, oprogramowanie ESET chroni przed znanymi oraz nowymi zagrożeniami.
 • Najwyższą wydajność – Ciesz się szybkim skanowaniem przy znikomym obciążeniu systemu. Nie rezygnuj z wydajności pracy dla bezpieczeństwa.
 • Zastosowanie mechanizmów sztucznej inteligencji – Sztuczna inteligencja pozwala oprogramowaniu ESET wybrać właściwą metodę dla danego zagrożenia, dzięki czemu program jest bardzo skuteczny, a jednocześnie nie obciąża komputera.
 • Łatwość obsługi – Chroń swój komputer już w pierwszej chwili po instalacji. Jeżeli masz niestandardowe wymagania, w prosty sposób dostosuj konfigurację programu do swoich potrzeb. Stwórz profil, który zostanie zapamiętany w ustawieniach programu i pozwoli Ci się więcej o nic nie martwić.

Rozwiązania Eset dla firm
Zabezpiecz wszystkie elementy sieci firmowej

Eset Remote Administrator
Zdalne zarządzanie programami ESET

Centralne zarządzanie pełną gamą rozwiązań
Z jednej konsoli ESET Remote Administrator (ERA) administrator może zarządzać wszystkimi zainstalowanymi w firmie rozwiązaniami ESET i kontrolować ochronę stacji roboczych, serwerów Windows, smartfonów (Windows Mobile/Symbian/Android), a także kontrolować ochronę poczty elektronicznej, bramy internetowej i serwerów plików opartych na systemie Linux/BSD/Solaris.

Zdalna instalacja
Konsola ERA umożliwia zdalną instalację lub aktualizację oprogramowania ESET na dowolnym komputerze w sieci. Dzięki wielu metodom zdalnej instalacji administrator może zdalnie wdrożyć produkt bez przerywania pracy użytkownikom.

Synchronizacja z Microsoft Active Directory
Dzięki synchronizacji z Microsoft Active Directory (AD) możliwe jest zaimportowanie danych, struktury oraz grup użytkowników AD bezpośrednio do ustawień konsoli. ESET Remote Administrator rozpoznaje konta z uprawnieniami administratora i umożliwia ich użytkownikom wykorzystywanie swoich danych z AD do autoryzacji w konsoli ESET RA

Różne uprawnienia dla wielu administratorów
Jeśli w firmie jest wielu administratorów posiadających dostęp do konsoli RA, każdy z nich może mieć zdefiniowane role. Dzięki temu odpowiedni administratorzy będą mieli dostęp tylko do przydzielonych im elementów. Dodatkowo możliwe jest zapisywanie do plików dziennika wszystkich działań administratora, takich jak typ modyfikacji, czas zmiany oraz szczegóły działania.

Zaawansowany monitoring
Na podstawie plików dziennika ESET Remote Administrator umożliwia tworzenie wykresówi tabel z danymi na temat stanu bezpieczeństwa sieci. Dodatkowo administrator ma do dyspozycji panel graficzny w przeglądarce internetowej, oferujący szybki przegląd statusu jednostek klienckich oraz samego serwera z możliwością dostosowania widoku do własnych potrzeb.

ESET Endpoint Antivirus ‘NOD32’
oraz ESET Endpoint Security
Ochrona stacji roboczych w sieci firmowej

Ochrona przed zagrożeniami
Produkty ESET dla stacji roboczych zapewniają ochronę przed wirusami, spyware i innymi zagrożeniami internetowymi. Ochronę tę zapewniają moduły odpowiedzialne za sprawdzanie plików na komputerze, poczty elektronicznej oraz wszystkich pobieranych plikówi przeglądanych stron WWW.

ESET Live Grid
Optymalizacja skanowania działa w oparciu o tzw. białe listy bezpiecznych plików oraz w oparciu o bazę reputacji plików, umieszczoną w chmurze. ESET LiveGrid rozpoznaje pliki na twardym dysku użytkownikai sprawdza ich reputację na serwerach producenta. Im więcej plików w chmurze, tym mniej plików trzeba skanować, więc z czasem wydajność usługi wzrasta.

Personal Firewall i Antyspam (tylko ESET Endpoint Security)
Dodatkowe moduły w ESET Endpoint Security chronią przed włamaniami hakerów, kradzieżą haseł i poufnych danych, kontrolując cały ruch przychodzący i wychodzący z komputera. Zapora może działać w wielu trybach, w tym również zgodnie z regułami zdefiniowanymi przez administratora. Moduł antyspamowy ma również możliwość integracji z najpopularniejszymi klientami pocztowymi, jak MSOutlook, Outlook Express, Windows Mail czy Live Mail.

System zapobiegania włamaniom (HIPS)
HIPS to funkcjonalność, dająca administratorowi olbrzymie możliwości kontroli aktywności plików, aplikacjii kluczy rejestru. Definiując stosowne reguły, HIPS pozwala m.in. monitorować i blokować zmiany w kluczach startowych rejestru, kluczach umożliwiających zmianę właściwości systemu, a także śledzić zmiany w ważnych plikach (np. host file ).

Kontrola urządzeń
Funkcjonalność kontroli urządzeń umożliwia nadzorowanie wykorzystania określonych typów urządzeń na stacjach roboczych w firmie. Dzięki temu administrator może zdefiniować typy urządzeń, które mogą być wykorzystywane na stacjach klienckich firmy, zarówno dla pojedynczych użytkowników jak i całych grup. Umożliwia to blokowanie takich urządzeń jak: dyski zewnętrzne, płyty CD i DVD, pendrive’y, urządzenia komunikacyjne USB (w tym modemy), drukarki USB, urządzenia podłączane przez Firewire lub Bluetooth itd. Istnieje również możliwość ustalenia białej listy określonych nośników wymiennych w oparciu o ich producenta, model czy nawet numer seryjny. Opcje dostępu obejmują całkowite blokowanie nośnika lub ograniczenie dostępności do samego odczytu lub do odczytu i zapisu danych.

Kontrola treści (tylko ESET Endpoint Security)
Funkcjonalność kontroli treści oznacza przede wszystkim możliwość kontroli stron www, na które wchodzą użytkownicy sieci firmowej. Funkcjonalność ta pozwala zarządzać dostępem do stron www, w zależności od kategorii w jakiej znajduje się dana strona. Administrator ma do dyspozycji ponad 140 różnych kategorii stron internetowych. Polityki filtrowania stron mogą być przydzielane pojedynczym użytkownikom, jak i całym grupom użytkowników.

Ochrona przed ingerencją
Dostęp do ustawień programów ESET może być chroniony hasłem. Dzięki temu niepowołane osoby nie mogą zmienić konfiguracji zabezpieczeń. Bez znajomości hasła niemożliwe jest także wyłączenie lub odinstalowanie programu ESET.

Eset Mail Security
Skuteczna ochrona serwera pocztowego

ESET Mail Security jest produktem do ochrony serwerów pocztowych opartych o MS Exchange, IBM Lotus Domino oraz całą rodzinę UNIX. Eliminuje wszelkie zagrożenia rozsyłane za pomocą poczty elektronicznej oraz niechciane maile (SPAM). Szkodliwe treści są wychwytywane przez filtr już na poziomie serwera – jeszcze zanim zdążą one wyrządzić jakiekolwiek szkody w sieci firmowej.

Korzyści

 • Wykrywanie i usuwanie wirusów poprzez skanowanie „w locie” całej poczty przychodzącej i wychodzącej z serwera pocztowego wraz z wszystkimi załącznikami. Możliwość ochrony transparentnej. W przypadku wykrycia wirusa lub innego wrogiego programu w wiadomości lub jej załącznikach program może go automatycznie usunąć lub podjąć inną akcję (w zależności od konfiguracji) – zablokować, usunąć lub przenieść do katalogu kwarantanny. Możliwe jest także dopisanie do każdej skanowanej wiadomości krótkiej informacji, potwierdzającej jej sprawdzenie pod kątem obecności wirusów.
 • Zaawansowany system antyspamowy zapewnia efektywną ochronę przed spamem przy użyciu kilku metod równocześnie. Skanowanie odbywa się m.in. w oparciu o greylisting, heurystyczny moduł antyspamowy, filtr Bayesa, białą/czarną listę, słowa kluczowe oraz listy RBL.
 • Program pozwala na tworzenie czarnych list adresów rozsyłających wiadomości sklasyfikowane przez użytkownika jako spam. Równocześnie możliwe jest tworzenie białych list zaufanych adresów.
 • Program został w pełni przystosowany do pracy na maszynach wieloprocesorowych, co pozwala na bardzo szybkie skanowanie poczty.

ESET File Security
Ochrona serwerów w sieci firmowej

Program zapewnia skuteczną ochronę antywirusową serwerów plikowych Windows oraz Linux, nie obciążając nadmiernie systemu. Dzięki rozwiązaniu administrator może łatwo i skutecznie zarządzać bezpieczeństwem swojego środowiska serwerowego, maksymalizując wydajność pracy sieci firmowej oraz oszczędzając jej wolne zasoby.

Program umożliwia dwa rodzaje skanowania:

w czasie rzeczywistym (on-access)
Ochrona wszystkich operacji dyskowych na serwerze, poprzez integrację ESET File Security z podsystemem Dazuko. ESET File Security potrafi skanować w czasie rzeczywistym wszystkie procesy i pliki otwierane i zapisywane przez użytkowników w systemie.

na żądanie (on-demand)
Przeprowadza analizę wybranego elementu systemu plików na komendę administratora lub może być wywołane przez zdarzenie systemowe. Administrator ma możliwość precyzyjnego zdefiniowania parametrów skanowania dostosowując je do konkretnych potrzeb i typów skanowanych zasobów.Korzystając ze standardowych narzędzi systemu Linux, można wstępnie zdefiniować dowolne okresowe skanowania systemu.

Do każdego ze skanerów można zdefiniować różne opcje skanowania. Zależnie od rezultatów skanowania podejmowana jest określona wcześniej akcja. Plik może zostać zaakceptowany lub zablokowany, a następnie tworzony jest odpowiedni zapis w dzienniku. Istnieje możliwość zintegrowania rozwiązania tylko na poziomie wybranej usługi serwerowej (Samba, NFS, FTP) w celu ochrony zasobów użytkowników z niej korzystających.

Eset Gateway Security
Skuteczna ochrona ruchu sieciowego

Program firmy ESET pozwala skutecznie blokować zagrożenia płynące z Internetu, tj. wirusy, spyware, adware, robaki komputerowe, konie trojańskie, rootkity, keyloggery, dialery, backdoory i inne wrogie programy.

ESET Gateway Security może działać w czterechróżnych trybach:

 • transparentna bramka antywirusowa,
 • pełnoprawny serwer proxy,
 • współpraca z istniejącym serwerem proxy,
 • wtyczka do programu SafeSquid.

Istnieje możliwość stworzenia dowolnej stronyWWW, która pojawi się w przeglądarce użytkownika w przypadku próby pobrania zainfekowanego pliku. ESET Gateway Security został w pełni przystosowany do pracy na maszynach wieloprocesorowych, gdzie istnieje możliwość wielowątkowego skanowania ruchu sieciowego.

ESET Vulnerability Assessment
Audyt bezpieczeństwa sieci firmowej

Zapewnia wykrywanie podatności na różnego rodzaju ataki przy pomocy usługi działającej w chmurze. Dzięki wykorzystaniu specjalistycznych narzędzi ESET Vulnerability Assessment może wykryć ponad 46.000 różnych podatności i luk w wykorzystywanych urządzeniach sieciowych oraz działających usługach. Szybki rozwój technologii informatycznych powoduje, że wiele organizacji stawia obecnie na intensywny rozwóji podnoszenie wydajności, co pociąga za sobą konieczność jeszcze dokładniejszych i bardziej regularnych kontroli. Infrastruktura informatyczna każdej firmy składa się z reguły z dużej liczby urządzeń komunikujących się ze sobą i ze „światem zewnętrznym”, co stawia wymagania technologiczne, finansowe i personalne w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa. Ocena podatności na zagrożenia stworzona przez ESET minimalizuje te wymagania, jednocześnie poprawiając bezpieczeństwo firmy.

 • Usługa pozwala wykryć ponad 46.000 zagrożeń, w tym ponad 16.000 sklasyfikowanych przez CVE oraz ponad10.000 sklasyfikowanych przez Bugtraq.
 • Monitorowanie podatności na zagrożenia w zakresie firewalli, koncentratorów VPN, modemów, routerów, serwerów i spedytorów pocztowych, terminali zdalnego dostępu (RDP, VNC, Citrix), serwerów i cache DNS, serwerów Web, serwerów FTP, serwerów plików, baz danych, switchów VIP, telefonów, bram i urządzeń do wideokonferencji.
 • Kontrola systemu przeprowadzana bezpośrednio po wykryciu podatności na zagrożenia.
 • Automatyczna informacja o charakterystyce podatności na zagrożenia, stopniu ryzyka i sugerowanym rozwiązaniu.