Obsługa informatyczna firm, integracja systemów informatycznych

AquaCotrol to system stworzony z myślą o ewidencji opłat melioracyjnych. Pomaga zarządzać kontrahentami, decyzjami melioracyjnymi, rozkładem spłat opłaty melioracyjnych, a także dostarcza pełne informacje na temat wielkość opłat w różnych kontekstach.

Zakres ewidencjonowanych danych:

Kontrahenci – podstawowe informacje o kliencie :Imię, nazwisko, adres, kontakt.

Decyzje Melioracyjne – jest to odzwierciedlenie fizycznego dokumentu decyzji melioracyjnej. Jest tu określony nr decyzji, data decyzji oraz jej pozycje.

Pozycja Decyzji – określa klienta oraz wysokość opłaty. Opłata ta może być rozbita na dowolną ilość rat o różny terminie płatności.

Zdarzenia Windykacyjne – kartoteka zawierająca wszelkie zdarzenia windykacyjne. Operator może tu wprowadzić wszelkie wezwania do zapłaty, wnioski sądowe, tytuły wykonawcze itd. .

Specjalistyczne oprogramowanie jakim jest AquaControl dostarcza użytkownikowi pełną gamę analiz naliczanych opłat melioracyjnych w różnych przekrojach. Operator może otrzymać zestawienie dotyczące gminy, powiatu, lub też zadania melioracyjnego.

System AquaControl posiadam mechanizm eksportu rat opłat melioracyjnych do pliku XML. Pozwala to na import tych pozycji do zewnętrznych systemów finansowo-księgowych. Obecnie została zaimplementowana pełna współpraca systemem RAKSQL.