SiberSoft Niegierysz Płoński Spółka Jawna realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich.

Celem projektu jest opracowanie nowego produktu w toku prac B+R. Planowanym efektem projektu będzie wprowadzenie nowego produktu na rynek.

 

Wartość projektu: 147 600,00 zł

 

Wkład Funduszy Europejskich: 99 600,00 zł


SiberSoft  Niegierysz Płoński Spółka Jawna realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich.

 

Celem projektu jest wsparcie przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcie bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19. Planowanym efektem projektu będzie utrzymanie płynności finansowej przedsiębiorstwa.

 

Wartość projektu: 33 283,98 zł

 

Wkład Funduszy Europejskich: 33 283,98 zł