Administracja publiczna

Rejestr faktur

opis faktur zakupu, sprzedaż, płatności

Finanse i księgowość budżetowa

Kontroling

sprawozdania, analizy, wskaźniki, plany

Rejestr umów

ewidencja, kartoteki, sprzedaż, windykacja

Środki trwałe

Ewidencja wyposażenia

Kasa – Banki

Budżet zadaniowy

Kadry – Płace

Kasa zapomogowo – pożyczkowa

Magazyn

Serwer powiadomień

wysyłka: e-mail, SMS

Elektroniczna informacja pracownika (EIP)

portal dla pracowników

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Zaopatrzenie

wnioski, zamówienia, kontrola planu

Obieg informacji i dokumentów (OID)

e-kancelaria, sprawy, zadania, dokumenty