Sektor ciepłowniczy

Rejestr faktur

Likwidatura
Home Banking

Finanse i księgowość

Kontroling

sprawozdania, analizy, wskaźniki, plany

System bilingowy

e-BOK

Kasa – Banki

Środki trwałe

Ewidencja wyposażenia

Magazyn

Remonty

Kadry – Płace

Kasa zapomogowo – pożyczkowa

Obieg informacji i dokumentów (OID)

Elektroniczna informacja pracownika (EIP)

portal dla pracowników

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Serwer powiadomień