Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Ten moduł funkcjonalny służy do obsługi i ewidencji wniosków składanych przez pracowników o różnego rodzaju świadczenia z funduszu świadczeń socjalnych. Moduł może pracować niezależnie lecz najczęściej jest wykorzystywany w współpracy z modułem Kadry-Place.

Moduł jest jednym z elementów Zintegrowanego Systemu Informatycznego Papirus SQL. Nowoczesna konstrukcja systemu, oparta o jedną centralną bazę danych SQL, stwarza gwarancję stabilności i niezawodności oraz zgodności ze światowymi standardami w zakresie obsługi danych i raportowania.

Program umożliwia:

 • budowanie powiązań z innymi modułami w ramach ZSI Papirus SQL, w szczególności z modułami Kadry – Płace oraz Kasa – Banki
 • wprowadzanie, zarządzanie strukturą organizacyjną oraz powiązanie jej ze strukturą w programie Kadry – Płace
 • przechowywanie danych o wnioskujących, rodzajach wniosków, informacji o sposobie wypłaty
 • przechowywanie danych o złożonych wnioskach, dotyczących dofinansowania do wypoczynku, dopłatach do działalności, pożyczkach mieszkaniowych i zapomogach bezzwrotnych
 • wprowadzanie i śledzenie historii złożonych wniosków oraz zmian ich statusów
 • gromadzenie i przechowywanie załączników wniosku
 • generowanie planu spłat pożyczek oraz śledzenie kolejności spłat
 • generowanie wypłat dofinansowań oraz spłat rat udzielonych pożyczek w danym terminie dla modułu Kadry – Płace
 • generowanie rzeczywistych wypłat dofinansowań oraz spłat rat udzielonych pożyczekw danym terminie (pobieranie danych z programu Kadry – Płace)
 • wprowadzanie danych do sporządzenia wydruku „Roczny plan wpływów i wydatków ”
 • przeglądanie zaimportowanych wyciągów bankowych i raportów kasowych z programu Kasa – Banki
 • szybki dostęp do wniosków wnioskodawcy
 • podgląd obrotów wnioskodawcy
 • sporządzanie raportów z zestawu standardowego
 • przeglądanie na ekranie raportów tworzonych przez system
 • eksport raportów do plików Excel’a, Word’a itp.

inne