Sektor komunalny

Moduł jest przeznaczonym do wykorzystywania w jednostkach zajmujących się wywozem nieczystości stałych wraz z naliczaniem opłat. Sercem programu jest moduł rozliczeniowy eksploatowany od kilkunastu lat w wielu różnych zastosowaniach, np. w branży  mieszkaniowej, wykorzystywany przez firmy na terenie całego kraju.

Moduł jest jednym z elementów Zintegrowanego Systemu Informatycznego Papirus SQL. Nowoczesna konstrukcja rozwiązań oraz przejrzysty interfejs programu  pozwalają na dostosowanie go do zaawansowanych wymagań.

Program umożliwia:

 • ewidencję  umów opartą o centralną bazę kontrahentów
 • przypisanie do kontrahenta kilku punktów rozliczeniowych
 • pełną historię zmian parametrów umowy, cen, punktów rozliczeniowych
 • dowolne definiowanie cenników
 • dowolny okres rozliczeniowy (miesięczny, kwartalny, półroczny, niecykliczny, inny)
 • wykonywanie seryjnych zmian
 • automatyczne wystawianie faktur i faktur korygujących
 • wystawianie faktur zbiorczych ze szczegółową specyfikacją naliczeń
 • księgowanie wpłat (w tym obsługa płatności masowych), automatyczne kojarzenie rozrachunków
 • jednoczesną pracę w kilku okresach rozliczeniowych
 • drukowanie blankietów wpłat, kodów kreskowych
 • łatwy dostęp do informacji  przez pracowników Biura Obsługi Klienta
 • skanowania umów i podłączania dowolnych dokumentów pod umowę
 • pracę zdalną, spoza siedziby firmy za pomocą łączy teleinformatycznych
 • zaawansowane definiowanie uprawnień (możliwość definiowania własnych, dowolnych modeli)
 • rozbudowane raportowanie ad-hoc (w tym wielowymiarowe analizy danych)
 • współpracę z modułem FK, Kasa
 • automatyczny zapis danych do rejestru VAT w systemie FK
 • eksport danych do  arkusza kalkulacyjnego, Word
 • rozbudowę systemu wg specyficznych wymagań
 • definiowanie własnych pól i formularzy do ich obsługi
 • dostęp kontrahentów do wybranych informacji z poziomu przeglądarki internetowej (moduł e-usługi)
 • obsługę korespondencji seryjnej

W zakresie windykacji moduł umożliwia:

 • analizę zadłużeń wg różnorodnych kryteriów
 • definiowalna procedura windykacyjna
 • generowanie wezwań do zapłaty
 • ewidencja spraw sądowych  i porozumień ratalnych
 • generowanie not odsetkowych