Comarch ERP Optima to polski, zintegrowany system informatyczny klasy ERP, produkowany przez firmę Comarch S.A. z Krakowa. Program stworzony z myślą o małych i średnich przedsiębiorstwach z każdej branży. Składa się ze zintegrowanych (pracujących na jednej bazie danych) modułów obsługujących różne obszary działalności przedsiębior­stwa. Poprzez zintegrowanie system Comarch ERP Optima pozwala na kompleksowe analizowanie danych z różnych obszarów działania firmy, co daje możliwość obserwowania wszystkich procesów i trendów zachodzących w przedsiębiorstwie. Zaufało nam już ponad 60 000 Klientów, co klasy­fikuje Comarch ERP Optima jako jeden z najchęt­niej wybieranych programów do obsługi małych i średnich firm. System jest dostępny zarówno w wersji stacjonarnej, którą Klienci instalują na własnym sprzęcie kom­puterowym, jak i wersji usługowej zainstalowanej w infrastrukturze Comarch, do której Klienci logują się za pośrednictwem Internetu. Comarch ERP Optima dostępna w chmurze jest aktualnie bardzo popularnym modelem użytkowania aplikacji, głów­nie ze względu na ograniczenie kosztów związa­nych z inwestycjami w infrastrukturę IT oraz dzięki temu, że praca jest możliwa z dowolnego miejsca.

Kupując oprogramowanie Comarch ERP Optima z asystą (gwarancją roczną) mają Państwo pewność aktualnego programu, zgodnego z aktualnymi przepisami. Dodatkowo mogą Państwo korzystać z materiałów edukacyjnych takich jak: podręczniki, ulotki, filmy instruktażowe. Również w ramach gwa­rancji jest możliwość skonsultowania poprawności wykonywania czynności w programie w formie mailowej lub kontaktu telefonicznego z konsultan­tami oprogramowania. Bezpieczeństwo danych firmowych to podsta­wowe kryterium jakie musi spełniać system infor­matyczny. Z tego właśnie powodu wraz z oprogra­mowaniem Comarch ERP Optima dostarczamy usługę iBard24. iBard24 Backup Online to profesjo­nalna usługa do automatycznego tworzenia kopii zapasowych danych online. Dzięki iBard24 firma może skutecznie przeprowadzić backup i archi­wizację cennych plików pochodzących m.in. z sys­temów do zarządzania firmą, takich jak Comarch ERP Optima czy komputerów pracowników. Więcej o usłudze można znaleźć na stronie internetowej http://www.ibard24.pl/ .

Moduły o nazwie Księga Handlowa (KH) i Księga Handlowa Plus (KHP) wchodzące w skład zinte­growanego sytemu do zarządzania Comarch ERP Optima, służącego do prowadzenia ksiąg rachun­kowych przy pomocy komputera, spełniają wyma­gania Ustawy o Rachunkowości z dnia 29.09.1994 r. Program Comarch ERP Optima uzyskał zatem Certyfikat zgodności z Ustawą o Rachunkowości.

Sprzedaż i magazyn

Kompleksowe rozwiązanie handlowo – magazynowe, obsługa sprzedaży detalicznej i mobilny program do inwentaryzacji.

Księgowość

Moduły do prowadzenia uproszczonej i pełnej księgowości oraz zarządzania środkami trwałymi.

Płace i kadry

Program do obsługi kadr i płac wraz z opcjonalnym portalem pracownika dostępnym z przeglądarki internetowej.

Rozwiązania dla biur rachunkowych

Prowadzenie księgowości, kadr i płac, elektroniczna wymiana dokumentów i proste tworzenie różnorodnych analiz.

CRM i serwis

Narzędzia do obsługi kontaktów z klientami, tworzenia ofert i obsługi serwisowej w dowolnej branży.

Raportowanie i analizy

Intuicyjne narzędzia do budowy analiz i raportów, dostępne w przeglądarce internetowej lub na pulpicie komputera.

Rozwiązania mobilne

Pakiet aplikacji na urządzenia mobilne pozwalające na kompleksową obsługę przedsiębiorstwa z każdego miejsca.

Sprzedaż w internecie

Rozwiązania do skutecznej sprzedaży w kanale internetowym, zarówno dla klientów detalicznych jak i biznesowych.