Zarządcy nieruchomości

Rejestr faktur

opis faktur zakupu, sprzedaż, płatności

Finanse i Księgowość

z obsługą wspólnot

Kontroling

sprawozdania, analizy, wskaźniki, plany

Czynsze – Media

ewidencja, kartoteki, sprzedaż, windykacja

Inkasent

on-line, off-line

Środki trwałe

Ewidencja wyposażenia

Kasa – Banki

Prawa do lokali

członkowsko – mieszkaniowy

Wkłady – Udziały

Kadry – Płace

Kasa zapomogowo – pożyczkowa

Magazyn

Zlecenia

zgłoszenia konserwacyjne

Remonty

zasoby, plany, umowy, przeglądy

Elektroniczna informacja pracownika (EIP)

portal dla pracowników

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Zaopatrzenie

wnioski, zamówienia, kontrola planu

Podatek od nieruchomości

e-BOK

elektroniczne biuro obsługi klienta

Call center

integracja z centralą telefoniczną

Obieg informacji i dokumentów (OID)

e-kancelaria, sprawy, zadania, dokumenty

Odpady komunalne

deklaracje

Serwer powiadomień

wysyłka: e-mail, SMS