Kasa – Banki

Moduł wspomaga obsługę stanowisk kasowych oraz pozwala na zaawansowaną obsługę wyciągów bankowych. Zaewidencjonowane w raporcie kasowym lub zaimportowane z systemu bankowego dane można księgować w programie FK wykorzystując elastyczność mechanizmu schematów księgowych. Moduł może pracować w wersji wielozakładowej oraz wielowalutowej.

Moduł stanowi jeden z elementów Zintegrowanego Systemu Informatycznego Papirus SQL. Nowoczesna konstrukcja systemu, oparta o jedną centralną bazę danych SQL, stwarza gwarancję stabilności i niezawodności oraz zgodności ze światowymi standardami w zakresie obsługi danych i raportowania.

Program umożliwia:

 • budowanie powiązań z innymi modułami w ramach ZSI Papirus SQL, a w szczególności z modułami Finanse i księgowość, Magazyny, Rejestry faktur, Czynsze i Media, System bilingowy
 • obsługę wielu stanowisk kasowych (również zlokalizowanych w różnych miejscach – praca zdalna)
 • definiowanie i prowadzenie wielu raportów kasowych
 • rejestrację operacji kasowych
 • wystawianie dokumentów KP i KW (w tym KP wielopozycyjne)
 • drukowanie raportu kasowego
 • podgląd informacji o stanie konta wpłacającego wraz z możliwością naliczenia odsetek
 • możliwość zaliczenia wpłaty na konkretną fakturę (rozrachunki)
 • kontrolę formalną wprowadzonych danych
 • obsługę dewizowych raportów kasowych
 • wprowadzanie danych przy użyciu czytnika kodów kreskowych
 • wczytywanie wyciągów bankowych z pliku z dowolnego systemu bankowego
 • definiowanie eksportu i współpraca z programem FK
 • współpracę z programem Magazyny
 • sporządzanie raportów z bogatego zestawu standardowego
 • przeglądanie na ekranie raportów tworzonych przez system
 • zaawansowane definiowanie uprawnień
 • eksport raportów do plików Excel’a, Word’a itp.
 • wiele innych funkcji