Remonty

Moduł Remonty pozwana na prowadzenie ewidencji różnych działań (w szczególności remontów) związanych z odwzorowanymi w systemie nieruchomościami, ich składowymi oraz z innymi elementami infrastruktury – zaliczamy do nich lokale, budynki, budowle a także inne obiekty.

Program jest rozwiązaniem dedykowanym dla zarządców nieruchomości i jest powiązany z danymi gromadzonymi w module Czynsze media, wykorzystując zaewidencjonowane w nim lokale, budynki, osiedla i nieruchomości.

Obsługa remontów w module polega m.in. na odwzorowaniu procesów planowania, zawierania umów i ich realizacji wraz z przeglądami gwarancyjnymi. Moduł umożliwia gromadzenie wielu predefiniowanych danych ewidencyjnych oraz zasobów definiowanych przez użytkownika – z pamiętaniem historii ich wartości z dokładnością do dnia. Ponadto wspiera w obsłudze wymagane przepisami przeglądy budynków, instalacji itp.

Moduł Remonty stanowi element Zintegrowanego Systemu Informatycznego Papirus SQL. Nowoczesny interfejs i wielowarstwowa konstrukcja systemu wykorzystuje centralną bazę danych typu SQL, co stwarza gwarancję stabilności, niezawodności oraz zgodności ze światowymi standardami w zakresie obsługi danych

Moduł umożliwia:

 • budowanie powiązań z innymi modułami w ramach ZSI Papirus SQL, w szczególności z modułami Czynsze media oraz Rejestry Faktur
 • ewidencjonowanie planów remontowych w ujęciu rzeczowym i finansowym
 • kontrolowanie funduszy
 • ewidencjonowanie umów związanych z realizacją planów oraz ich rozliczanie
 • przechowywanie dowolnej dokumentacji infrastruktury w formie plików (PDF, Word, inne)
 • przechowanie dowolnej ilości danych charakteryzujących wybrany element systemu (rozszerzona ewidencja zasobów)
 • obsługę przebiegu postępowań o udzielanie zamówień (przetargi, analizowanie ofert itp.)
 • wspomaganie procedury przeglądów i kontroli okresowych
 • dostarczanie danych do analiz dotyczących działań wykonywanych przez zarządcę
 • sporządzanie raportów i analiz z bogatego zestawu standardowego
 • przeglądanie na ekranie raportów tworzonych przez system
 • eksport raportów do plików Excel, Word, itp.
 • wiele innych funkcji