Kadry – Płace

Moduł pozwala na obsługę zagadnień kadrowych i płacowych zgodnie z obowiązującymi przepisami. Znajduje praktyczne zastosowanie w jednostkach zatrudniających zarówno kilka tysięcy jak również kilkunastu pracowników. Wraz z modułami: Elektroniczna Informacja Pracownika, Kasa Zapomogowo Pożyczkowa, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, oraz Rejestracja Czasu Pracy zapewnia kompleksową obsługę kadrową i finansową pracowników.

Moduł Kadry-płace stanowi element Zintegrowanego Systemu Informatycznego Papirus SQL ale może być wykorzystywany samodzielnie. Nowoczesna konstrukcja systemu, oparta o jedną centralną bazę danych SQL, stwarza gwarancję stabilności i niezawodności oraz zgodności ze światowymi standardami w zakresie obsługi danych i raportowania.

Program umożliwia:

 • parametryzację i definiowanie powiązań z innymi modułami w ramach ZSI Papirus SQL, a w szczególności z modułami: Elektroniczna Informacja Pracownika, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa, Finanse i księgowość, Kontroling
 • odwzorowanie struktury organizacyjnej firmy
 • obsługę wielu podmiotów w jednej bazie danych
 • prowadzenie rozbudowanej ewidencji kadrowo-płacowej z uwzględnieniem historii zmian
 • swobodne definiowanie i dokonywanie zmian w sposobach naliczania wynagrodzeń
 • naliczanie wynagrodzeń dla pracowników wg definiowalnych algorytmów uwzględniających wymagania regulaminu wynagrodzenia oraz ustawowe
 • obsługę naliczania zasiłków i wynagrodzeń chorobowych
 • definiowanie potrąceń w danym zakresie czasu
 • automatyczne pobieranie i przekazywanie potrąceń z zakresu KZP
 • automatyczne pobieranie i przekazywanie wypłat i potrąceń z zakresu ZFŚS
 • naliczanie korekt list plac
 • obsługę BZ-tów
 • definiowanie kalendarzy: dla firmy, działów i pracowników’
 • prowadzenie ewidencji i rozliczania absencji (możliwa współpraca z systemem RCP) z dokładnością do dni, godzin lub minut
 • współpracę z modułem RCP dotyczącym czytników kart
 • rozliczanie czasu pracy poprzez import przygotowanego harmonogramu w pliku xls.
 • automatyczne pomniejszanie składników wynagrodzeń za czas absencji rozliczanie urlopów, stażu pracy
 • obsługę umów cywilno-prawnych i kontraktów
 • obsługę i generowanie deklaracji zgłoszeniowych i rozliczeniowych do ZUS i programu Płatnika
 • obsługę wypłat wynagrodzeń gotówką i przelewami, z możliwością obsługi wielu kont bankowych
 • obsługę przelewów wypłat wg standardów różnych banków
 • obsługę przelewów potrąceń wg standardów różnych banków
 • obsługę i generowanie deklaracji PIT
 • przesyłanie PIT drogą elektroniczną bezpośrednio na serwer US z możliwością weryfikacji
 • obsługę procedur rekrutacji oraz okresowych ocen pracowników
 • obsługę korpusu służby cywilnej oraz indywidualnego programu rozwoju zawodowego
 • zarządzanie bezpiecznym dostępem do gromadzonych informacji z uwzględnieniem wymagań ustawy o ochronie danych osobowych
 • zaawansowane definiowanie uprawnień (możliwość definiowania własnych, dowolnych modeli)
 • obsługę sprawozdawczości, generowanie sprawozdań GUS: Z-03, Z-05, Z-06, Z-12, Z-14, Dek-l-a, MZ-88A, Rb-70
 • analizy ad-hoc, wykorzystanie funkcjonalności wielowymiarowej analizy danych wykorzystywanej dla danych kadrowych oraz dla list plac w celu rozliczenia kosztów
 • definiowanie i wykorzystywanie przygotowanych wydruków wg wzorców
 • sporządzanie raportów z bogatego zestawu standardowego i przeglądanie ich na ekranie
 • eksport raportów do plików Excel’a, Word’a, itp.
 • wiele innych funkcji