Czynsze – Media

Moduł Czynsze i Media, Windykacja służy do ewidencji zasobów mieszkaniowych w nieruchomościach, budynkach i lokalach wraz z ich opisem, prowadzeniem księgowości i rozliczeń z najemcami. f loże być wykorzystywany do obsługi lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży w spółdzielniach mieszkaniowych, zakładach komunalnych, TBS-ach oraz do obsługi wspólnot mieszkaniowych, Wraz z innymi modułami ZSI Papirus SQL stanowi kompleksowe rozwiązanie do wspomagania zagadnień rozliczeń z najemcami, rozliczania kosztów eksploatacji i świadczeń dla nieruchomości, budynków oraz lokatorów. Zaawansowane i sprawdzone rozwiązania merytoryczne pozwalają na sprawne ich wdrażanie w małych jednostkach obsługujących do stu lokali jak również bardzo dużych do obsługi kilkudziesięciu tysięcy lokali. Wykorzystując możliwości systemu można zorganizować pracę na wysokim poziomie, zapewniając optymalne koszty obsługi przy zapewnieniu najwyższej jakości.

Moduł stanowi jeden z elementów Zintegrowanego Systemu Informatycznego Papirus SQL. Nowoczesna konstrukcja systemu, oparta o jedną centralną bazę danych SQL, stwarza gwarancję stabilności i niezawodności oraz zgodności ze światowymi standardami w zakresie obsługi danych i raportowania.

Program umożliwia:

 • budowanie powiązań z innymi modułami w ramach ZSI Papirus SQL, w szczególności z modułami Finanse i księgowość, Kasa-Banki, Kontroling, Lokatorsko-członkowski, Wkłady mieszkaniowe, Remonty, e-usługi zarządcy i innymi
 • rejestrację i modyfikację danych o nieruchomościach, budynkach i lokalach
 • definiowanie zasobów, standardów wyposażenia, izb itp.
 • odwzorowanie historii zmian dotyczących lokalu i uwzględnianie ich w naliczeniach
 • zawansowane definiowanie i modyfikację składników opłat wg stawek netto i brutto
 • obsługę podatku VAT
 • definiowanie, rejestrację i zaawansowane rozliczanie liczników dla mediów
 • obsługę pracy inkasentów z wykorzystaniem zestawów przenośnych w układzie off-line i on-line
 • obsługę dodatków mieszkaniowych
 • rejestrację wpłat na zdefiniowane subkonta, automatyczną współpracę z bankami
 • rejestrację i rozbudowaną obsługę porozumień ratalnych
 • naliczanie należności z przypisu oraz automatyczne naliczanie korekt
 • naliczanie odsetek z automatycznym stornowaniem naliczeń z tytułu błędnych księgowań
 • prowadzenie ewidencji księgowej na zdefiniowanych subkontach lokatorów
 • obsługę wspólnot mieszkaniowych z generowaniem i księgowaniem obciążeń za zarządzanie, świadczenia i eksploatację części gminnej
 • prowadzenie rozliczeń świadczeń
 • zaawansowane monitorowanie i obsługę działań windykacyjnych
 • definiowanie, emitowanie i rejestrowanie korespondencji z najemcami
 • współpracę z czytnikiem kodów kreskowych
 • pracę w układzie wieloletnim i wielofirmowym
 • sprawne zarządzanie dostępem do informacji i jej ochrony przed osobami nieuprawnionymi
 • sporządzanie raportów z bogatego zestawu standardowego
 • przeglądanie na ekranie raportów tworzonych przez system
 • eksport raportów do plików Excel’a, Word’a itp.
 • wiele innych funkcji