Ewidencja wyposażenia

Moduł pozwala na udokumentowanie i pozabilansowe zarządzanie nisko cennymi składnikami majątku w sposób usystematyzowany. Jest adresowany do wszystkich jednostek, które prowadzą ewidencję. Dbałość o majątek firmy stanowi ważny element zarządzania. System pomaga w ewidencjonowaniu i rozliczaniu poszczególnych składników majątku.

Moduł Ewidencja wyposażenia stanowi element Zintegrowanego Systemu Informatycznego Papirus SQL. Nowoczesna konstrukcja systemu, oparta o jedną centralną bazę danych SQL, stwarza gwarancję stabilności i niezawodności oraz zgodności ze światowymi standardami w zakresie obsługi danych i raportowania.

Program umożliwia:

 • budowanie powiązań z innymi modułami w ramach ZSI Papirus SQL, a w szczególności z modułami: Kontroling, Rejestry faktur, Kasa-Banki
 • obsługę w układzie wielozakładowym
 • prowadzenie ewidencji niskocennych składników majątku z dokładnym opisem jego części składowych, zdjęciami, klasyfikacją według dowolnej grup i podziałów
 • rejestrację i drukowanie dokumentów przyjęcia i likwidacji niskocennych składników majątku
 • definiowanie form przyjęcia (np.: zakup, darowizna, przekazanie z innej jednostki)
 • definiowanie form likwidacji (np.: zużycie, zniszczenie, kradzież, przekazanie do innej jednostki)
 • rejestrację i drukowanie dokumentów zmian ewidencji, w tym osoby odpowiedzialnej jak i miejsca użytkowania danego składnika wyposażenia
 • rejestrację i drukowanie dokumentów zmian wartości wyposażenia, a w tym zmian wynikających z modernizacji, remontu, uszkodzenia
 • rejestrację informacji o przeprowadzonych naprawach, remontach, modernizacjach, przeglądach
 • obsługę inwentaryzacji niskocennych składników majątku
 • sporządzanie raportów z bogatego zestawu standardowego
 • przeglądanie na ekranie raportów tworzonych przez system
 • eksport raportów do plików Excel’a, Word‘a itp.
 • wiele innych funkcji