Wkłady – Udziały

Moduł pozwala na prowadzenie ewidencji księgowej dotyczącej lokatorów powiązanych z zarządcą w szczególności członków spółdzielni mieszkaniowych w kontekście operacji statuto­wych: rejestrowanie udziałów, wpisowe, księgowanie wkładów mieszkaniowych  i budowlanych. Program umoż­liwia również realizację obliczeń według wskazań i potrzeb użytkownika. System jest powiązany z danymi przechowywanymi w modułach Prawo do lokali (członkowsko- mieszkaniowy) oraz Czynsze. Wykorzystuje dane o lokalach, lokatorach, członkach oraz powiązaniach członków z lokalami poprzez teczki. Poza standar­dowymi rozwiązaniami spełniającymi wymogi ewidencji księgowej oferuje także możliwość określania zasad przeliczeń zaksięgowanych wartości. Do obliczeń tych może wykorzystywać dowolne wartości liczbowe, takie jak wskaźniki dla budynków  i lokali (metraż, stawki i wskaźniki), stany kont księgowych członków lub lokali itp. Praca w systemie odbywa się w kontekście roku i terminu, posiada wbudowane mechanizmy zamknięcia miesiąca, zamknięcia roku i przeniesienia bilansu otwarcia na następny rok.

Moduł jest jednym z elementów Zintegrowanego Systemu Informatycznego Papirus SQL. Nowoczesna konstrukcja systemu, oparta o jedną centralną bazę danych SQL, stwarza gwarancję stabilności i niezawodności oraz zgodności ze światowymi standardami w zakresie obsługi danych  i raportowania.

Moduł został stworzony i jest rozwijany przez SoftHard od dziewięćdziesiątych.

Program umożliwia:

 • budowanie powiązań z innymi modułami w ramach ZSI Papirus SQL, a w szczególności z modułami Finanse i księgowość, Czynsze – Media, Prawo do lokali (członkowsko-mieszkaniowy) oraz Kasa-Banki
 • definiowanie kont rozliczeniowych
 • określenie charakteru kont – konta indywidualne lub/i powiązane z lokalem
 • wykonywanie operacji zwiększenia wartości (na podstawie wartości dla budynku wyliczane są warto­ści dla poszczególnych lokali budynku i księgowane na ich kontach)
 • dokonywanie waloryzacji wkładów na podstawie operatów szacunkowych (wycen wartości)
 • dokonywanie księgowych operacji wykonywanych podczas przekształcenia praw własności
 • prowadzenie kont indywidualnych członków i/lub lokali
 • podgląd zapisów księgowych i stanów kont członków lub/i lokali
 • przeksięgowania pomiędzy dowolnymi kontami
 • sporządzanie raportów z bogatego zestawu standardowego
 • przeglądanie na ekranie raportów tworzonych przez system
 • eksport raportów do plików Excel’a, Word’a itp.
 • inne