Rejestry faktur

Moduł pozwala na prowadzenie ewidencji dokumentów zakupu oraz fakturowanie sprzedaży w definiowanych przez użytkowników rejestrach. Umożliwia odwzorowanie układu pracy podmiotu prowadzącego fakturowanie sprzedaży oraz zaawansowaną obsługę faktur zakupu. Wystawianiu i rejestracji tych dokumentów może towarzyszyć obsługa rejestrów VAT zakupu i sprzedaży. Wprowadzone dane mogą być wykorzystywane do dekretowania i księgowania w programach: Finanse i księgowość oraz Kontroling z użyciem schematów księgowania. System może być wykorzystywany do zorganizowanego i zaawansowanego zarządzania obiegiem faktur zakupu od przyjęcia i zarejestrowania ich w sekretariacie, kontroli płatności zobowiązań oraz ich księgowania. Moduł Rejestry faktur stanowi element Zintegrowanego Systemu Informatycznego Papirus SQL. Nowoczesna konstrukcja systemu, oparta o jedną centralną bazę danych SQL, stwarza gwarancję stabilności, niezawodności oraz zgodności ze światowymi standardami w zakresie obsługi danych i raportowania

Moduł umożliwia:

 • budowanie powiązań z innymi modułami w ramach ZSI Papirus SQL, w szczególności z modułami: Kontroling, Finanse i księgowość, Kasa-Banki
 • odwzorowanie obiegu dokumentów kosztowych (np. rejestracja, kontrola merytoryczna, weryfikacja formalno-rachunkowa, opis płatności, księgowanie)
 • wykonywanie opisu faktury w formie elektronicznej z drukowaniem załącznika opisu, co automatyzuje późniejszą dekretację dokumentu
 • skanowanie faktur – pozwala pracownikom zdalnym pracować na wersji elektronicznej dokumentu
 • planowanie płatności
 • realizowanie płatności w postaci elektronicznej (Homebanking) współpraca z dowolnym bankiem
 • prowadzenie rejestru umów i weryfikowanie faktury z umową
 • kojarzenie faktur z wnioskami/zamówieniami
 • refakturowanie zakupów na dowolną ilość kontrahentów
 • automatyczne księgowanie dokumentów w FK
 • definiowanie i prowadzenie dowolnej ilości rejestrów sprzedaży do fakturowania
 • definiowanie i prowadzenie dowolnej ilości rejestrów VAT zakupu i sprzedaży oraz stawek podatku VAT
 • klasyfikowanie dokumentów, ich pozycji, indeksów listy towarowej oraz kontrahentów, np. pod potrzeby analiz
 • prowadzenie rejestracji w układzie wielofirmowym i wieloletnim
 • zarządzanie dostępem do informacji i ich ochrona przed osobami nieuprawnionymi
 • sporządzanie raportów z zestawu standardowego
 • eksport raportów do plików Excel’a, Word’a itp.
 • wiele innych funkcji