Finanse i księgowość

Moduł pozwala na prowadzenie księgowości w dowolnych podmiotach, zgodnie z wymaganiami ustawy o rachunkowości. Chętnie korzystają z niego biura rachunkowe.

Moduł Finanse i księgowość stanowi kluczowy element Zintegrowanego Systemu Informatycznego Papirus SQL.

Nowoczesna konstrukcja systemu, oparta o jedną centralną bazę danych SQL, stwarza gwarancję stabilności, niezawodności oraz zgodności ze światowymi standardami w zakresie obsługi danych i raportowania.

Program umożliwia:

 • budowanie powiązań z innymi modułami w ramach ZSI Papirus SQL, a w szczególności z modułami Rejestry faktur, Kasa-Banki, Kontroling
 • obsługę księgowości w układzie wielozakładowym
 • obsługę księgowań w wielu walutach
 • obsługę roku obrotowego niepokrywającego się z kalendarzowym
 • definiowanie i modyfikację planu kont z uwzględnieniem kont analitycznych, syntetycznych, pozabilansowych, rozrachunkowych, wieloletnich oraz dewizowych
 • definiowanie kont o dowolnej strukturze i wielu poziomach analityk
 • definiowanie tzw. kont równoległych
 • definiowanie rodzajów dowodów
 • definiowanie numeracji dowodów
 • definiowanie stawek podatku VAT
 • zaawansowane wsparcie księgowania i rozliczania złożonych układów kosztów
 • wspomaganie w prowadzeniu księgowości zarządczej
 • rejestrację zdarzeń finansowych zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • definiowanie schematów i automatów księgowania oraz księgowanie z ich użyciem
 • definiowanie przeksięgowań prowadzenie rozrachunków
 • definiowanie oraz prowadzenie rejestrów VATzakupu i sprzedaży powiązanie zapisów w rejestrach VAT z zapisami na kontach
 • księgowanie na przełomie okresów sprawozdawczych bez konieczności zamykania poprzedniego okresu sprawozdawczego
 • sprawną obsługę księgowości na przełomie roku obrotowego
 • kontrolę zobowiązań i należności
 • generowanie wezwań i not odsetkowych
 • import danych z innych systemów (także obcych)
 • kontrolę formalną wprowadzanych danych
 • kontrolę kręgu kosztów
 • generowanie sprawozdań CIT-2, CfT-8, PfT-5, F01, VAT-7 i innych
 • sporządzanie raportów z bogatego zestawu standardowego
 • przeglądanie na ekranie raportów tworzonych przez system
 • eksport raportów do plików Excel’a, Word’a itp.
 • analizy wielowymiarowe
 • wiele innych funkcji