Prawa do lokali

System członkowsko – mieszkaniowy

Moduł pozwala na obsługę ewidencji osób fizycznych i prawnych posiadających lub oczekujących na prawo do lokali zarządzanych przez zarządcę – w szczególności członków spółdzielni mieszkaniowych. Umożliwia gromadzenie korespondencji i dokumentacji związanej z administrowaniem lokalami i ich najmem. Pozwala odwzorować powiązania właścicieli i najemców z lokalami zarządzanymi przez zarządcę, jest pomocny w porządkowaniu ewidencji i stanu prawnego dla tych powiązań. System pamięta oraz pozwala na szybki wgląd w historię wprowadzanych zmian. Wprowadzone dane pokazywane są zawsze jako aktualne na konkretny dzień.

Moduł Prawa do lokali stanowi element Zintegrowanego Systemu Informatycznego Papirus SQL. Nowoczesny interfejs i wielowarstwowa konstrukcja systemu wykorzystuje centralną bazę danych typu SQL, co stwarza gwarancję stabilności, niezawodności oraz zgodności ze światowymi standardami w zakresie obsługi danych.

Program umożliwia:

 • budowanie powiązań z innymi modułami w ramach ZSI Papirus SQL, a w szczególności z modułami Czynsze media oraz Wkłady mieszkaniowe
 • prowadzenie ewidencji osób fizycznych i prawnych obsługiwanych przez zarządcę
 • rejestrację i modyfikację danych ewidencyjnych dla właścicieli, najemców i członków
 • zakładanie „teczek” dla osób fizycznych i prawnych lub dla lokali
 • prowadzenie historii zmian i powiązań osób z lokalami poprzez zakładki w „teczce”
 • definiowanie dowolnej klasyfikacji osób (statusów)
 • obsługę grup na walne zgromadzenia
 • rejestrowanie dokumentacji i korespondencji w postaci elektronicznej – jako załączników
 • definiowanie klasyfikacji korespondencji
 • budowanie rejestru osób fizycznych i prawnych na podstawie danych modułu Czynsze media
 • prowadzenie historii zmian osób związanych z lokalem
 • wgląd w rejestr danych o budynkach i lokalach
 • wgląd w dane zasobów, standardów wyposażenia, izb itp.
 • wgląd w kartoteki lokali
 • sporządzanie raportów z bogatego zestawu standardowego
 • sporządzanie wielowymiarowych analiz danych
 • przeglądanie na ekranie raportów tworzonych przez system
 • eksport raportów do plików Excel, Word, itp,
 • wiele innych funkcji