e-BOK

E-USŁUGI

Moduł pozwala na kontrolowane udostępnianie i przyjmowanie informacji za pośrednictwem intemetu, osobom fizycznym i prawnym, dla których prowadzone są w Zintegrowanym Systemie Informatycznym Papirus SQL kartoteki finansowe. Z dedykowanego portalu www mogą korzystać w szczególności mieszkańcy i najemcy lokali, odbiorcy energii cieplnej, odbiorcy wody, itp. Portal zapewnia bezpieczny i autoryzowany dostęp do wybranych danych finansowych i ewidencyjnych przez osoby uprawnione. Możliwe jest aktywowanie przekazywania użytkownikom personalizowanych informacji oraz przyjmowanie od nich danych i wiadomości, np. informacji o dokonanych odczytach liczników, zgłaszanie usterek wymagających obsługi konserwatorów, itp. System współpracuje on-linę w bezpieczny sposób z centralną bazą danych, taki sposób dostępu w czasie rzeczywistym, do zawsze aktualnych danych zapewnia obsługę zgodnie z aktualnie przyjętymi standardami.

Moduł jest jednym z elementów Zintegrowanego Systemu Informatycznego Papirus SQL. Nowoczesna konstrukcja systemu, stwarza gwarancję stabilności i niezawodności oraz zgodności ze światowymi standardami w zakresie obsługi danych.

Program umożliwia:

 • przeglądanie historii finansowej
 • sprawdzanie salda
 • sprawdzenie numeru rachunku bankowego
 • przeglądanie sprawozdań finansowych – dla osób uprawnionych
 • przeglądanie e-faktur, rozliczeń mediów, wezwań do zapłaty oraz innych dokumentów
 • przeglądanie informacji o licznikach i historii ich odczytów
 • przeglądanie informacji o lokalach kontrahenta – dla mieszkańców i najemców lokali
 • przeglądanie wezwań do zapłaty
 • sprawdzanie wysokości składników i taryf opłat
 • zgłaszanie przez kontrahentów
  – stanu odczytów liczników
  – informacji o zmianach ewidencyjnych, np. osobowych
  – usterek i zgłoszeń konserwacyjnych
  – innych zdefiniowanych typów spraw
 • określanie grup kontrahentów, dla których zostanie udostępniona usługa
 • automatyczne generowanie kont i ich dystrybucję wraz z hasłem pierwszego logowania
 • zarządzanie polityką haseł
 • aktywowanie innych funkcji