Zlecenia

Zgłoszenia składane przez lokatorów/właścicieli lokali ewidencjonowane są często w zeszycie przez pracowników poszczególnych administracji. Moduł Zlecenia wchodzący w skład Zintegrowanego Systemu Informatycznego Papirus SQL, pozwala na prowadzenie zgłoszeń w sposób uporządkowany w centralnej bazie danych, powiązanej z innymi modułami ZSI. Wbudowane mechanizmy pozwalają na kontrolowanie terminowości zleceń, szczegółowej ewidencji kosztów jak również tworzenie statystycznych raportów. 

Podstawowe cechy modułu:

 • Ewidencja zgłoszeń przyjmowanych przez pracowników administracji
 • Ewidencja realizatorów zlecenia
 • Realizatorem zlecenia może być pracownik jak również firma zewnętrzna
 • Wydruki zleceń i kart pracy dla wykonawców
 • Rezygnacja z prowadzenia książek zleceń i natychmiastowy wgląd w stan realizacji każdego zlecenia
 • Kontrola nad realizacją z ostrzeżeniem możliwością wystąpienia i wystąpieniem przekroczenia założonego terminu realizacji
 • Rejestracja i rozliczenie czasu pracy
 • Rejestracja kosztów i bieżąca kontrola kosztów zleceń
 • Powiązanie z modułem Magazyny (pobrane materiału na potrzeby wykonanie zlecenia)
 • Definiowalny eksport kosztów do systemu finansowo – księgowego
 • Możliwość klasyfikacji przyjmowanych zleceń wg wielu kryteriów (branże, rodzaje kosztów)
 • Identyfikacja zleceń z obiektami będących w zasobach w module Czynsze – Media (osiedla, nieruchomości, budynki, lokale) lub dowolnie definiowalnych (np. tereny zielone, altany śmietnikowe, chodniki i drogi)
 • Tworzenie podzleceń
 • Zaawansowane raportowanie
 • Pracownicy administracji pracują na centralnie zarządzanej bazie danych. Dane wprowadzane są on-line, bez konieczności replikacji danych